Návarové dráty NOVAPAX CZ

NO-SPECIAL

Pro laserové navařování nerezových austenitických Cr-Ni-Mo-ocelí s velmi nízkým obsahem C.
Antikorozní, houževnatý, lesklý, měkký návarový materiál. Vhodný pro spojení trhlin, prasklin, nebo jako
podkladový materiál. Univerzální použití vhodný pro oceli 1.4301, 1.2343, 1.2344, 1.2083, 1.2767 a další.

Přibližné chemické složení  v % :

  Si       C      Mo    Mn    Ni      Cr       Fe

0,85    0,02   2,60  1,80 12,50  18,50  zbytek

Označení, v balení 100g tyčky 320mm:

NO-SPECIAL/03
NO-SPECIAL/04
NO-SPECIAL/05
NO-SPECIAL/06
NO-SPECIAL/08

................................................................................................................................................................................................................................

 

NO-F10

 Tento typ je upřednostňován při změnách a opravách tvarových dílů ze zušlechtěných ocelí typu 1.2311, 1.2312, 1.2162 a 1.2738. 

Tento návarový materiál je možno opracovávat erodováním (jiskřením), lze jej také velmi dobře obrábět, brousit, tvarovat, leštit, chromovat, leptat, nitridovat, kalit i zušlechtit.

Přibližné chemické složení  v % :

  Si      Cu     Mo   Mn   Ni     Cr       Fe

0,53  0,04  0,45 0,86 0,04  1,2   zbytek

Mechanické vlastnosti:

Materiál:     1.5424 (DIN norma)

Pevnost v tahu     > 570 N/mm2

Tažnost     23 – 27%

Doporučeno pro materiály:   1.2311, 1.2312, 1.2162, 1.2738, 1.5424

Označení, v balení 100g tyčky 320mm

NO-F10/02

NO-F10/03

NO-F10/04

NO-F10/05

NO-F10/06

NO-F10/08

..................................................................................................................................................................................................................................

 

NO-F13

  Tento typ se díky své vynikající odolnosti proti opotřebení zatepla a díky své houževnatosti používá pro vysoce tepelně namáhané nástroje, na které jsou současně kladeny vysoké mechanické, teplotní a abrazivní nároky. 

Takovými nástroji jsou například kovací zápustky pro kladiva a lisy, kovací sedla, formy na tlakové lití hliníku, vstřikovací formy na plasty, či nože nůžek pro práci zatepla. Následné opracování se provádí

 tvrdokovovými nástroji.   

Tento návarový materiál lze zušlechtit, nitridovat, pochromovat, CVD-povlakovat, leštit i obrábět.

 

Přibližné chemické složení v %:

  C      Si      Mn     Cr    Mo    Ti         Fe

0,25  0,5     0,7    5,0   4,0    0,6    zbytek 

Mechanické vlastnosti:

Tvrdost čistě návarového materiálu: 42-46 HRc

Naměkko žíhán při 780 °C  cca 230 HB

Kalen při 1030 °C / v oleji   48 HRc

Popuštěn při 600 °C   45 HRc

Doporučeno pro materiály:   1.2082, 1.2083, 1.2343, 1.2344, 1.2367 až 1.2606, 1.2767

Označení, v balení 100g tyčky 320mm: 

NO-F13/01

NO-F13/02

NO-F13/03

NO-F13/04

NO-F13/05

NO-F13/06

NO-F13/08

...................................................................................................................................................................................................................................

 

NO-F21

  Tento typ se používá pro navařování otěruvzdorných vrstev, které odolávají silnému otěru a tlaku spojenými s velkými rázy a zvýšenou provozní teplotou. Aplikace tohoto typu najde proto uplatnění u kovacích nástrojů, válcovacích trnů a stříhacích ostří pro práci zatepla. Opracování návarů provádějte broušením nebo pomocí nástrojů ze slinutých karbidů.

Přibližné chemické složení v %:

   C       Si     Mn    Cr       Mo     Ti       Fe

0,35   0,3    1,2    7,0      2,0    0,3   zbytek

Mechanické vlastnosti:

Tvrdost čistě návarového materiálu: 53-58 HRc

Naměkko žíhán při 820 °C  cca 235 HB

Kalen při 1050°C / v oleji   58 HRc

Popuštěn při 600 °C   53 HRc

Doporučeno pro materiály:   1.2082, 1.2083, 1.2343, 1.2344, 1.2367 až 1.2606 

Označení, v balení 100g tyčky 320mm

NO-F21/02

NO-F21/03

NO-F21/04

NO-F21/05

NO-F21/06

NO-F21/08

...................................................................................................................................................................................................................................

 

NO-Ni26

 Tento materiál se především používá jako spojovací materiál pro slitiny na bázi niklu, slitiny podobného a stejného složení, které se vyznačují vysokou tepelnou odolností, pro žáruvzdorné austenity a teplotně odolné austeniticko-ferritové materiály.

 

Přibližné chemické složení v %:

     C        Si     Mn     Cr   Nb    Fe       Ni

<0.02   <0.2    3       20   2.7   0.8    zbytek

Mechanické vlastnosti:

Materiál:   2.4806  (DIN norma)

Pevnost v tahu RM   >640 Mpa

Tažnost A   > 35 %

Doporučeno pro materiály:    2.4806, 2.4816, 2.4817, 2.4851, 1.4876, 1.6907,

a dále pro výplňové navařování a svařování spojů nejrůznějších slitin.

Označení, v balení 100g tyčky 320mm: 

NO-N26/03

NO-N26/04

NO-N26/05

NO-N26/06

...................................................................................................................................................................................................................................

 

NO-F30

 Tento typ je univerzálním typem pro navařování na dílech, které jsou vystaveny silným nárazům při středních nárocích na odolnost proti abrazi. Hlavními oblastmi použití jsou střižné nástroje a formy pro automobilový průmysl. Tento návarový materiál je i přes svou vysokou tvrdost houževnatý, odolný proti popraskání a dobře drží břit. Návar je možné opracovat broušením.

 

Přibližné chemické složení v %:

  C     Si    Mn   Cr

0,5   3,0   0,5   9,5

Mechanické vlastnosti:

Materiál:    1.4718  (DIN norma)

Tvrdost čistě návarového materiálu: 54-60 HRc

Naměkko žíhán při 800 °C  cca 250 HB

Kalen při 1000 °C / v oleji   62 HRc

Doporučeno pro materiály:  1.4718, 1.2379, 1.2436, 1.2601 a podobné.

Označení, v balení 100g tyčky 320mm: 

NO-F30/02

NO-F30/03

NO-F30/04

NO-F30/05

NO-F30/06

NO-F30/08

...................................................................................................................................................................................................................................

 

NO-Cu80

 Tento materiál se používá pro navařování, vyvařování trhlin a svařování bronzů typu Ampco, Moldmax a podobných materiálů, které jsou používány například jako chladící vložky u vstřikovacích forem na plasty, u armatur, či tažných nástrojů. Tento materiál lze také použít jako spojovací materiál mezi hliníkovou bronzí a ocelí. 

Návary tímto materiálem je možné provádět také na nástrojových ocelích nebo litinách. Má dobré kluzné vlastnosti, je odolný proti mořské vodě a proti tvorbě kavit (bublinek).

Přibližné chemické složení v %:

  Al    Mn    Fe     Ni      Cu

7,5    13,0   2,5   2,5   zbytek

Mechanické vlastnosti:

Materiál:     2.1367  (DIN norma)

Pevnost v tahu     650 Mpa

Mez průtažnosti   400 MPa

Tažnost     20%

Tvrdost     220 HB

 Doporučeno pro materiály:  2.1367, Cu Al bronzi z více materiálů, vytváření plátování na litinových materiálech a ocelích.

Označení, v balení 100g tyčky 320mm: 

NO-C80/03

NO-C80/04

NO-C80/05

NO-C80/06

NO-C80/08

...................................................................................................................................................................................................................................

 

NO-BeCu25

 Tento materiál se používá pro navařování dílů z oblasti forem a nástrojů, vytvořených z beryliové mědi. Beryliová měď nachází své využití všude tam, kde je požadována vysoká kluznost, rychlý převod tepla ve spojení s vysokou elektrickou vodivostí.

 

Přibližné chemické složení v %:

 Be      Co       Ni      Fe         Si        Al         Cu

1,9     0,2    0,02    0,06    0,05     0,03    zbytek

Mechanické vlastnosti:

Materiál:  CuBe2  (dle DIN normy)

Doporučeno pro materiály   CuBe2, beryliová měď, beryliová bronz

Zvláštní poznámka  - Dbejte prosím bezpečnostní opatření pro práci s beryliovou  mědí (odsávat zplodiny z navařování i prach z broušení, nevdechovat,… rakovinotvorné!).

Označení, v balení 100g tyčky 320mm: 

NO-BeCu25/03

NO-BeCu25/04

...................................................................................................................................................................................................................................


NO-AlSi12

Tento materiál je vhodný pro vytváření návarů a spojovacích svárů na slitinách Al-Si s obsahem křemíku do 12% a také pro svařování druhově podobných slitin hliníku.

Přibližné chemické složení v %

Si       Mn      Zn      Ti      Fe        Al

12      0,3      0,1    0,15  0,5    zbytek

Označení, v balení 100g tyčky 320mm: 

NO-AlSi12/03

NO-AlSi12/04

NO-AlSi12/05

NO-AlSi12/06

NO-AlSi12/08