brousky BELLSTONE

 

Brusné, leštící kameny BELLSTONE a jejich použití:

 

Typ VH – Extra ostrý bílý premium oxid hliníku, impregnovaný olejem, pro rychlé a

spolehlivé odstranění tvrdé erodované vrstvy. Vhodný pro tepelně opracované ocele, vysoce

legované nástrojové ocele a choulostivé povrchy. Kameny jsou tvrdé, tvarově stálé

a nezanášejí se. Je nutné pracovat za mokra a tlakem. VH-brousky nevytvářejí žádné nárůstky a poskytují reprodukovatelné drsnosti. Jsou vhodné jak pro použití ruční, tak i pro pilovací stroje.

 

Typ MF – Diemaker-Stone. Oxid hliníku s vysokým stupněm čistosti. Bílé premium zrno.

Víceúčelový kámen pro všechny typy ocelí s rychlým a velmi měkkým řezem. Všechny

zrnitosti zdrsňují/zabírají okamžitě a rychle se přizpůsobí povrchu, aniž by se zanášely.

Kameny jsou porézní a okamžitě vážou fluid. Je nutné pracovat za mokra. Používají se pro

tvrdé i měkké nástrojové a zápustkové ocele, tak i pro hliník a berylium.

 

Typ HS – Moldmaker-Stone z premium brusiva karbidu křemíku, porézní, dobré drsné.

Kámen váže fluid a velmi dobře se přizpůsobuje kontuře a nevytváří žádné nárůstky. Zrno

samo je velmi tvrdé a vykazuje vysokou životnost, proto zůstávají hrany zrna dlouho ostré!

Vazba (pojivo) je středně tvrdá. Kámen je vhodný zejména ke zpracování ušlechtilé oceli,

tvrzených nástrojových a zápustkových ocelí a pro předběžné obrobení (hrubování) hliníku a

beryliové mědi. Ideální kámen pro úhly a kontury. Na tvrzených površích docílí sametově

matného lesku.

 

Typ RB – Kámen z oxidu hliníku s extrémně pevným plastovým pojivem. Kameny se velmi

rychle tvarově přizpůsobují opracovávané ploše a nezanášejí se. Kameny potřebují velmi

fluid. I přes velmi pevné pojivo se opotřebená zrna z kamene lehce uvolňují. Zrno je velmi

dobře tříděné, takže vytvoří jemnější povrch bez rýh. Případné viditelné rysky jsou pouze

optické, bez hloubkového zářezu.

 

Typ SC – Šlechtěný korund, impregnovaný olejem, tvrdý kámen, který téměř neváže fluid,

ale k opracování fluid nutně potřebuje. Kámen je tvarově velmi stabilní, přitom je stále velmi

ostrý. Nevznikají na něm žádné nárůstky.

 

Typ SF – Vyrobený z premium oxidu hliníku se zušlechtěným keramickým pojivem. Tento

kámen je přednostně používán při konečných úpravách. Kámen váže fluid, velmi rychle se

přizpůsobuje opracovávané ploše. Pracovat za mokra s mnoho fluidem. Kámen netvoří žádné

nárůstky, zůstává za nepatrného tlaku stále drsný. Vzhledem k použité zrnitosti je pouze pro

velmi jemný výsledný povrch.

 

Převodní tabulka JIS/ANSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIS

120

180

240

320

400

600

800

1000

1200

2000

3000

4000

ANSI

120

180

240

280

320

380

400

500

600

800

1000

1200